Wat is een psycholoog?

 

Een psycholoog is iemand die opgeleid is om andere mensen te helpen bij psychische problemen.

 
Een psycholoog is geen dokter. Een dokter schrijft medicijnen voor om lichamelijke problemen op te lossen.

 
Een psycholoog luistert en praat met je over je gevoelens en gedachten, zodat je je beter gaat voelen.

Waarom moet ik naar een psycholoog?

 

Je kan bij mij in therapie komen om ervaringen te verwerken waar je moeilijk alleen mee om kan.

 

Vaak roepen die gebeurtenissen sterke gevoelens bij je op, zoals woede of verdriet, schaamte of schuld.

Ben ik gek?

 

Nee, je bent niet gek. Het is net heel sterk om hulp te vragen als je een probleem hebt dat je niet alleen aankan. Zo kan je het probleem aanpakken en wordt het niet erger.

 

Als je denkt dat andere mensen niet begrijpen waarom je daar hulp bij nodig hebt, hoef je daar niets over te vertellen. Dat is jouw keuze.

Moet ik bang zijn?

 

Misschien ben je de eerste keren dat je moet komen wel bang. Of heel zenuwachtig. Dat is heel normaal.

 

Maar gesprekken met een kinderpsychologe doen je geen pijn.

 

Eerst leren we elkaar beter kennen.
Ik wil vooral dat je je op je gemak voelt.

Moét ik praten

 

Sommige dingen zijn zo moeilijk, dat je ze niet in woorden kan vertellen. En sommige kinderen praten niet graag.

 

Als je liever niet praat, zoeken we samen een andere manier.
Als je dat wil, kan je bijvoorbeeld ook een tekening voor me maken.

Heeft ze magische krachten?

 

Ik kan niet zomaar in je hoofd of in je hart kijken zonder dat jij dat wilt.

 

Wat ik wel kan, is écht luisteren naar wat je me wil vertellen en écht kijken naar wat je me toont.

Vertelt ze alles verder?

Als psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.De wet zegt dat ik alles moet geheimhouden wat ik verneem als psychologe. Dit zowel tijdens als na de therapie.

 

Wat jij me hebt toevertrouwd mag ik wél delen met andere mensen die ook gebonden zijn aan dat beroepsgeheim. Maar enkel met jouw akkoord.
Zo’n gesprek kan mij helpen om jou beter te helpen.

 

 

Uitzonderingen
Als ik te weten kom dat jij zelf of iemand anders in groot gevaar is, ben ik verplicht te helpen. Ik mag bepaalde vertrouwelijke informatie bekend maken als ik denk dat het van levensbelang is.